Belbin test

De vragenlijst

De test bestaat uit zeven halve zinnen, die aangevuld kunnen worden. Per zin zijn tien punten te verdelen over acht mogelijke antwoorden.Voorbeeld

In dit voorbeeld zijn reeds de waarden 2,5,1,1 en 1 ingevuld, de som hiervan is 10 en dat wordt onderaan berekend en als dit op 10 uitkomt verschijnt er 'OK!' in het rood.


1 Ik houd van een stuk werk, omdat…  
 aik ervan houd om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen.2 
 bik geïnteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen - oplossingen die echt werken5 
 cik ervan houd het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek.  
 dik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming.  
 eik dan allerlei mensen kan ontmoeten die iets interessants te bieden hebben.1 
 fik ervan hou mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemen stappen.  
 gik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak.1 
 hik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.1 
     Som (moet op 10 uitkomen):
10
OK!
 

Alle zeven vragen kunnen zo worden ingevuld. Heb je totale voorkeur voor één item, vul dan 10 in; heb je geen voorkeur, vul dan overal 1 of 2 in zodat het totaal in elk geval per vraag altijd op 10 uitkomt.Ga door naar de vragen - kies de gewenste ingang: [Student] [Docent] [Extern]


Belbin profielbepaling versie 1.0 (29 augustus 2007) gedigitaliseerd door Jan-Carel Vierbergen © i.o.v. Lieske Hulscher