Kleurenscan: introductie

Ieder een heeft een eigen wijze van denken en doen in een proces van veranderen. Om onderscheid te maken tussen relatieve voorkeuren, is deze kleurentest opgesteld. Deze kleuren, vijf in getal, representeren de veranderkundige paradigma's zoals deze in het boek Leren veranderen van Leon de Caluwé en Hans Vermaak (Kluwer, 2002) zijn bepaald. Aan de hand van een aantal vragen wordt een indruk gegeven welke kleur in mindere of meerder mate het doen en denken bepaalt.

De test bestaat uit twee onderdelen van elk 30 vragen. Eerst wordt ingegaan op het denken en vervolgens op het doen. Bij elke vraag moet op één van de antwoorden worden geklikt.

Denk niet te lang na, klik de bewering aan die in eerste instantie herkenning oproept.

Ga door naar de vragen - kies de gewenste ingang: [Student] [Docent] [Extern]Afkomstig uit Leren veranderen van Leon de Caluwé en Hans Vermaak
Geïmplementeerd door Jan-Carel Vierbergen (15 november 2006) ©